Pedagog specjalny: jakie ma obowiązki? Ile zarabia?

pedagog specjalny

Pedagog specjalny to specjalista, który pomaga dzieciom i młodzieży z różnymi trudnościami, takimi jak zaburzenia zachowania, zaburzenia rozwoju czy trudności w uczeniu się. Jest to ważne stanowisko w szkole i w edukacji, ponieważ dzieci potrzebują opieki i pomocy, aby rozwijać się i osiągać swoje cele. W tym artykule przedstawimy szczegółowo, jakie są obowiązki pedagoga specjalnego i ile może on zarabiać.

Obowiązki pedagoga specjalnego

Pedagog specjalny jest odpowiedzialny za pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju lub niepełnosprawnością, aby pomóc im osiągnąć ich maksymalny potencjał. Obowiązki pedagoga specjalnego mogą obejmować:

 • Diagnozowanie i identyfikowanie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży
 • Tworzenie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjnych
 • Współpraca z rodzinami, nauczycielami i innymi specjalistami w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla dziecka
 • Uczestniczenie w planowaniu i realizacji zajęć terapeutycznych
 • Monitoring i ocena postępów dziecka i modyfikowanie programu edukacyjnego w razie potrzeby.

Pedagog specjalny musi mieć dobre zrozumienie potrzeb i możliwości dziecka oraz być w stanie tworzyć i wdrażać skuteczne strategie i rozwiązania.

Przeczytaj też: Jak zostać księgowym? | Metoda Gaussa – na czym polega i gdzie się ją wykorzystuje?

Pedagog specjalny – kwalifikacje

Aby zostać pedagogiem specjalnym, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Obejmują one:

 1. Wykształcenie: Wymagane jest ukończenie studiów magisterskich w dziedzinie pedagogiki specjalnej lub pokrewnej.
 2. Doświadczenie: Praca w środowisku z dziećmi lub młodzieżą z trudnościami w rozwoju lub niepełnosprawnością jest korzystna.
 3. Kwalifikacje terapeutyczne: Niektórzy pedagodzy specjalni uzupełniają swoje wykształcenie o dodatkowe kwalifikacje terapeutyczne, takie jak terapia behawioralna, terapia sensoryczna itp.
 4. Certyfikaty i licencje: Niektóre kraje wymagają od pedagogów specjalnych posiadania certyfikatów i licencji zawodowych.
 5. Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne: Pedagog specjalny musi mieć dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, aby móc współpracować z dziećmi, rodzinami i innymi specjalistami.
 6. Elastyczność i kreatywność: Pedagog specjalny musi być elastyczny i kreatywny, aby móc dostosowywać swoje podejście i metody do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 7. Empatia i zaangażowanie: Pedagog specjalny powinien być empatyczny i zaangażowany w swoją pracę, aby móc pomagać dzieciom i młodzieży osiągać ich maksymalny potencjał.

Jakie zajęcia prowadzi pedagog specjalny?

Pedagog specjalny może prowadzić różnego rodzaju zajęcia, które mają na celu pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami w rozwoju lub niepełnosprawnością w osiągnięciu ich maksymalnego potencjału. Te zajęcia mogą obejmować:

 • Terapie behawioralne i sensoryczne: mające na celu poprawę zachowania i funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach
 • Zajęcia z ćwiczeniami i rozwijaniem umiejętności: skupione na rozwijaniu konkretnych umiejętności, takich jak mowa, percepcja wzrokowa, koordynacja ruchowa itp.
 • Zajęcia kreatywne i artystyczne: pozwalające na rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • Zajęcia socjalizacyjne i zespołowe: mające na celu poprawę umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 • Zajęcia edukacyjne: skupione na rozwijaniu umiejętności i zainteresowań oraz nauce nowych rzeczy

Zajęcia prowadzone przez pedagoga specjalnego są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty.

Pedagog specjalny – zarobki

Zarobki pedagoga specjalnego zależą od wielu czynników, takich jak doświadczenie, miejsce pracy czy region kraju. Średnie wynagrodzenie dla pedagoga specjalnego w Polsce waha się od 4000 do 8000 zł brutto miesięcznie. Warto pamiętać, że wynagrodzenie pedagoga specjalnego może być wyższe, jeśli posiada on dodatkowe kwalifikacje terapeutyczne lub jest zatrudniony w bardziej renomowanej placówce.