Metoda Gaussa: na czym polega i gdzie jest wykorzystywana?

metoda gaussa

Na czym polega metoda Gaussa?

Metoda eliminacji Gaussa to matematyczna procedura używana do rozwiązywania układów równań liniowych. Polega ona na redukowaniu macierzy równań do postaci diagonalnej (tj. macierzy trójkątnej) poprzez wykonywanie operacji na wierszach i kolumnach macierzy.

Kroki metody eliminacji Gaussa:

 1. Wybieranie pivotu: wybieramy element na przekątnej i zamieniamy go z odpowiednim wierszem, aby był on największy.
 2. Wykonywanie operacji eliminacji: dla każdego wiersza poniżej pivotu, wykonujemy operację mnożenia i dodawania, aby wyeliminować wszystkie niezerowe elementy poza pivotem.
 3. Powtarzanie kroków 1 i 2 dla pozostałych pivotów aż do uzyskania diagonalnej macierzy.
 4. Wsteczne podstawianie: używamy uzyskanej diagonalnej macierzy do rozwiązania układu równań poprzez wsteczne podstawianie.

Metoda eliminacji Gaussa jest skuteczna w rozwiązywaniu dużych układów równań, ale może być czasochłonna i podatna na błędy numeryczne.

Przeczytaj też: Jak znaleźć pracę bez doświadczenia?

Gdzie się stosuje metodę eliminacji Gaussa?

Z metoda eliminacji Gaussa korzysta się w wielu dziedzinach, w których występują układy równań liniowych. Oto kilka z nich:

 1. Inżynieria: metoda tę stosuje się do rozwiązywania układów równań, które opisują wiele zjawisk fizycznych, takich jak mechanika, elektrotechnika i budowa maszyn.
 2. Matematyka: pomocne narzędzie do rozwiązywania układów równań i obliczania wartości wielomianów.
 3. Ekonomia: stosowana w modelowaniu i prognozowaniu rynku, w tym w prognozowaniu inflacji, produkcji i dochodów.
 4. Nauki ścisłe – fizyka, chemia i biologia: wykorzystywana do rozwiązywania układów równań opisujących różne procesy i zjawiska.
 5. Technologie informatyczne: używana w algorytmach numerycznych, takich jak rozwiązywanie układów równań i obliczanie wartości wielomianów, a także w analizie danych i uczeniu maszynowym.
 6. Statystyka: metoda jest używana w statystyce, szczególnie w analizie regresji, do wyznaczania współczynników regresji i prognozowania wartości.
 7. Geometria: metoda Gaussa stosuje się w geometrii komputerowej do rozwiązywania układów równań opisujących figury geometryczne, takie jak prostokąty, koła i elipsy.
 8. Automatyka: metoda jest stosowana w automatyce do rozwiązywania układów równań opisujących różne systemy, takie jak systemy kontroli i regulacji.

Ogólnie rzecz biorąc, metoda eliminacji Gaussa jest bardzo uniwersalnym narzędziem, które jest szeroko stosowane w wielu dziedzinach nauki i technologii, w których występują układy równań liniowych.

Metoda Gaussa – przykładowe równanie

Poniżej jest przykład obliczenia metodą eliminacji Gaussa. Rozważmy układ trzech równań liniowych:

2x + 3y – z = 8

-x + y + 2z = -11

x + 2y + z = -1

Możemy rozwiązać ten układ za pomocą metody eliminacji Gaussa. Proces ten można podzielić na kilka kroków:

 1. Wstępna eliminacja: Przesuwamy pierwszy wiersz w taki sposób, aby otrzymać zerowy element pod pierwszym elementem na diagonali (w tym przypadku to x). Przesuwamy wiersz o -2 razy pierwszy wiersz do drugiego wiersza, a następnie o -x razy pierwszy wiersz do trzeciego wiersza.
 2. Druga eliminacja: Przesuwamy drugi wiersz w taki sposób, aby otrzymać zerowy element pod drugim elementem na diagonali (w tym przypadku to y). Przesuwamy wiersz o -y razy drugi wiersz do trzeciego wiersza.
 3. Rozwiązanie: Teraz mamy trójkątny układ równań, w którym możemy łatwo rozwiązać każde równanie, od góry do dołu. Po rozwiązaniu otrzymujemy: x = 1, y = 3, z = -2.

Ostatecznie, nasze rozwiązanie to (x, y, z) = (1, 3, -2), co oznacza, że 2x + 3y – z = 8, -x + y + 2z = -11 i x + 2y + z = -1.

Jest to tylko jeden z wielu przykładów, w jaki sposób metoda Gaussa może być stosowana do rozwiązywania układów równań liniowych. Ważne jest, aby pamiętać, że metoda ta jest skuteczna tylko w przypadku układów równań liniowych. W przypadku układów równań nieliniowych nie będzie natomiast pomocna. Ponadto, istnieją również inne metody rozwiązywania układów równań liniowych. Na przykład metoda eliminacji Gaussa-Jordana i metoda eliminacji LU, które również są pomocne w obliczeniach w wielu dziedzinach nauki i technologii.